İletişim Bilgileri

Hizmetlerimiz

Oyun Terapisi

Antik yunan düşünürleri Aristo ve Plato’nun da çocuk oyunları hakkında görüşleri olmuştur.Plato çocukların gelişimlerini dönemlere ay...

Yas Terapisi

Yas süreci ruhsal bir çalışmadır aslında; benliğin kendi kendisini, sevilen kişinin, yitirilen sağlığın, giden gençliğin artık yok oldu...

EMDR Terapi

EMDR, Türkçe açılımıyla Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme, güçlü bir psikoterapi yaklaşımıdır. Bugüne kadar he...

Bireysel Terapi

Bireysel terapilerde, danışanın yaşadığı probleme bağlı olarak tedavi süresi değişmektedir. Kimi danışanda bu süre birkaç hafta sürd...

Psikolog Nedir?

Psikolog Nedir?Psikologlar, bireylerin duygusal, zihinsel ve davranışsal problemlerini tanımlayan, bu problemleri inceleyip çözüm üretmeye çal...

Online Terapi nedir ?

Online terapi veya çevrimiçi terapi internet teknolojileri kullanılarak bireysel veya grup terapilerinin gerçekleştirildiği bir u...

1